21:08 (29/01/18)
אנה פילנובסקי
 
מפגש 1 תשע"ז   |  מפגש 2 תשע"ז   |  מפגש 3 תשע"ז   |  מפגש 4 תשע"ז   |  רגע של נחת 5   |  מפגש 6 תשעז
מפגש 7 תשעז   |  מפגש 8 תשעז   |  מפגש 9 תשעז   |  מפגש 10 תשעז   |  מפגש 11 תשעז   |  מפגש 12 תשעז
מפגש 13 תשע"ז   |  מפגש 14 תשעז   |  מפגש 15 תשעז   |  מפגש 16 תשעז   |  מפגש 17 תשעז   |  מפגש 18 תשעז
מפגש 19 תשעז   |  מפגש 20 תשעז   |  מפגש 21 תשע"ז   |  מפגש 22 תשעז   |  מפגש 23 תשעז   |  מפגש 24 תשעז
רגע של נחת עם מנהלת בית הספר תלמידי כיתות ד-ו

מפגש מספר:15תאריך: 1.3.17שמות התלמידים:בקירלי יסמין - ד' 1, נידין רון- ד' 2, סינואבסקי ויאולטה –ד'3, פנקרושין אלינה - ה' 1, זק קרולינה - ה'2, אזולאי גל- ו' 1, גלאז פלג- ו'2, אסנר דניאל – ו'3
קרא עוד...
09:09 (04/03/17) אנה פילנובסקי
אינטרנט בטוח
אודות ביה"ס
רב תרבותיות
זהירות בדרכים
מוכנות לכיתה א'
נושא מרכז שנת תשע"ח
מורשת
ועד הורים בית ספרי
רגע של נחת עם מנהלת בית הספר תשע"ה
רגע של נחת עם מנהלת בית הספר תשע"ו
רגע של נחת
רגע של נחת תשע"ז
מפגש 1 תשע"ז  
מפגש 2 תשע"ז  
מפגש 3 תשע"ז  
מפגש 4 תשע"ז  
רגע של נחת 5  
מפגש 6 תשעז  
מפגש 7 תשעז  
מפגש 8 תשעז  
מפגש 9 תשעז  
מפגש 10 תשעז  
מפגש 11 תשעז  
מפגש 12 תשעז  
מפגש 13 תשע"ז  
מפגש 14 תשעז  
מפגש 15 תשעז  
מפגש 16 תשעז  
מפגש 17 תשעז  
מפגש 18 תשעז  
מפגש 19 תשעז  
מפגש 20 תשעז  
מפגש 21 תשע"ז  
מפגש 22 תשעז  
מפגש 23 תשעז  
מפגש 24 תשעז  
תכנית שיר של יום
רגע של נחת תשע"ח
מפגש 1 -תשע"ח
מפגש 2- תשע"ח
מפגש 3- תשע"ח
מפגש 4- תשע"ח
מפגש 5- תשע"ח
מפגש 6- תשע"ח
מפגש 7- תשע"ח
מפגש 8-תשע"ח
מפגש 9- תשע"ח
מפגש 10- תשע"ח
מפגש 11- תשע"ח
מפגש 12- תשע"ח
מפגש 13-תשע"ח
מפגש 14- תשע"ח
מפגש 15- תשע"ח
מפגש 16- תשע"ח
מפגש 17-תשע,ח
מפגש 18-תשע"ח
מפגש 19- תשע"ח
מפגש 20- תשע"ח
מפגש 21-תשע"ח
מפגש 22-תשע"ח
מידע עירוני
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!