21:08 (29/01/18)
אנה פילנובסקי
 
18.2.18- טיול שכבה ה'
19:09 (04/02/18) אנה פילנובסקי
14.2.18- יום המשפחה- ערב הורים וילדים שכבה ב'
19:09 (04/02/18) אנה פילנובסקי
16.2.18- יום ספורט
19:07 (04/02/18) אנה פילנובסקי
13.2.18- טיול שכבה ד
19:06 (04/02/18) אנה פילנובסקי
8.2.18- סיור כיתות ג
19:05 (04/02/18) אנה פילנובסקי
7.2.18- מפגש מקהלות בבית ספר רתמים
19:04 (04/02/18) אנה פילנובסקי
5.2.18- ערב הורים וילדים במקיף א' שכבה ו
19:04 (04/02/18) אנה פילנובסקי
4.2.18-9.2.18-שבוע גלישה בטוחה באינטרנט
19:03 (04/02/18) אנה פילנובסקי
5.2.18-יום ירוק-תחנות הפעלה בבית הספר
19:02 (04/02/18) אנה פילנובסקי
אינטרנט בטוח
אודות ביה"ס
רב תרבותיות
זהירות בדרכים
מוכנות לכיתה א'
נושא מרכז שנת תשע"ח
מורשת
ועד הורים בית ספרי
רגע של נחת עם מנהלת בית הספר תשע"ה
רגע של נחת עם מנהלת בית הספר תשע"ו
רגע של נחת
רגע של נחת תשע"ז
תכנית שיר של יום
רגע של נחת תשע"ח
מפגש 1 -תשע"ח
מפגש 2- תשע"ח
מפגש 3- תשע"ח
מפגש 4- תשע"ח
מפגש 5- תשע"ח
מפגש 6- תשע"ח
מפגש 7- תשע"ח
מפגש 8-תשע"ח
מפגש 9- תשע"ח
מפגש 10- תשע"ח
מפגש 11- תשע"ח
מפגש 12- תשע"ח
מפגש 13-תשע"ח
מפגש 14- תשע"ח
מפגש 15- תשע"ח
מפגש 16- תשע"ח
מפגש 17-תשע,ח
מפגש 18-תשע"ח
מפגש 19- תשע"ח
מפגש 20- תשע"ח
מפגש 21-תשע"ח
מפגש 22-תשע"ח
מידע עירוני
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!