בי''ס גאולים אשדוד

בי''ס גאולים אשדוד

טקס חגי תשרי

אירועים וטקסים

הפסקה פעילה בסימן ראש השנה

נושא מרכז שנת תשע"ח

כותרת הכתבה

מפגש 1 -תשע"ח

רגע של נחת עם מנהלת בית הספר תלמידי כיתות ד-ו 14.9.17

מפגש מספר:1תאריך: 14/9/17שמות התלמידים:מיכאל צרפתי - ד' 1, נזאר זנין - ד' 2, , אבח יעל- ה' 1, רון נידין- ה'2, מולוקדוב שלו- ה' 3, מור מיכאלי- ו' 1, ללוש יובל – ו'3

WCAG 2.0 (Level AA)